money
1. Príprava a získanie podkladov 2. Projektovanie 3. Realizácia